Proba, normele si baremele – Admitere Poliție

0
1303

Anexa nr.1
(Anexa nr.31 la Ordinul m.a.i. nr.140/2016)
Proba, normele si baremele pentru evaluarea performanței fizice a candidaților la admiterea în institutiile de învatamânt care pregatesc personal pentru nevoile MAI, precum si ale candidatilor recrutati în vederea ocuparii prin concurs a posturilor vacante

I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanîei fizice

1. Evaluarea performanâei fizice a candidaților consta în parcurgerea traseului practic-aplicativ.
2. Proba se executa în tinuta sportiva decenta adecvata anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurti sau trening).
3. Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineste baremul minim de 2’25”. Performanta obtinuta de candidati si calificativul acordat („promovat”, „nepromovat”) se consemneaza în tabelul prevazut în anexa nr. 27 la ordin.
4. Pentru evaluarea performanței fizice a candidatilor, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminari, repetari sau contestatii.
5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea bremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs si declararea acestuia „nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers a candidatilor nu se considera abandon.
6. Instructajul privind normele de securitate si sanatate în munca se face de catre lucratorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe baza de semnatura.
7. Candidatii sunt raspunzatori de eventualele accidentari pe timpul desfasurarii probei, datorate nerespectarii normelor prelucrate sau a executiilor gresite.
8. Pregatirea organismului pentru efort si influentarea selectiva a aparatului locomotor se desfasoara individual, în spatiul destinat acestei activitati, altul decât cel de desfasurare a probei.
9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezinta candidatilor elementele, modul de executie a acestora, restrictiile, penalizarile, precum si procedura de apreciere/masurare.
10. Pe timpul desfasurarii probei, supravegherea medicala în vederea acordarii primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se asigura gratuit.
11. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe baza de semnatura.

Nota: În cazul în care conditiile meteo împiedica organizarea si desfasurarea activitatilor de evaluare a performan?ei fizice (pe timpul ploilor torentiale, pe timp de ceata, la temperaturi de peste +30°C sau sub 0°C, ori în alte conditii de natura sa favorizeze producerea de accidente), acestea se desfasoara în sala de sport.
Desfa?urarea probei se poate amâna, la propunerea comisiei, cu acordul președintelui comisiei, pâna la momentul când proba se poate desfașura în condiții normale. Candidații vor fi anunțați de modificarile care pot sa apara.

II. Organizarea si desfasurarea probei „traseu practic-aplicativ”

A. Precizari generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ
1. Candidatii trebuie sa parcurga în întregime traseul practic-aplicativ si elementele care îl compun si sa abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilita, conform schitei de mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizarile acumulate fiind consemnate în tabelul prevazut în anexa nr. 27 la ordin si adunate la timpul realizat. În situatia în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat”.
2. În situatia constituirii mai multor subcomisii, suprafata si conditiile de amenajare si desfasurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice.
3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenta a cel putin 2 candidati martori.

Traseu Practic Aplicativ Poliție

B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfasurare si a modului de evaluare a executiei:
1. Saritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):
De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul executa saritura în lungime de pe loc, în spatiul delimitat. În situatia în care se calca linia de start, se depaseste lateral spatiul delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situatia în care candidatul refuza sa execute saritura este declarat „nepromovat”.
Cronometrarea începe la prima miscare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.
2. Alergare 18 metri.
3. Ocolire jalon.
4. Alergare 8 metri.
5. Trecerea prin pas sarit peste saltea (obstacolul nr. 2):
Dupa executarea sariturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continua cu alergare, trecerea prin pas sarit peste saltea dupa trecerea peste obstacol în mod corect. În situatia în care, pe timpul alergarii, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situatia în care candidatul refuza sa execute saritura sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, latime = 1 m, grosime = 3-5 cm.
6. Alergare 10 metri.
7. Ocolire jalon.
8. Alergare 4 metri.
9. Doua rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3):
Din alergare, candidatul va executa 2 (doua) rostogoliri succesive înainte. În situatia în care, pe timpul executiei, se depaseste spatiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situatia în care candidatul refuza executarea rostogolirilor sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, latime = 1 m.
10. Alergare 5 metri.
11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastica cu transport de greutati (obstacolul nr. 4):
Se executa ridicarea celor 2 (doua) greutati de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în fata bancii de gimnastica la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastica, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutatilor, coborârea si depozitarea greutatilor pe sol. În situatia în care, pe timpul executiei, candidatul atinge solul, scapa una din greutati sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situatia în care candidatul refuza executarea deplasarii sau transportul de greutați pe tot parcursul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale bancii de gimnastica: lungime = 4 m, latime = 0,25 m, înaltimea de la sol în partea superioara = 0,30 m.
12. Alergare 2 metri.
13. Ocolire jalon.
14. Alergare 20 de metri.
15. Ocolire jalon.
16. Deplasare între sicane (obstacolul nr. 5):
Candidatul se deplaseaza fara a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situatia în care, pe timpul executiei, candidatul se dezechilibreaza si cade, acesta va continua parcursul, fara a fi penalizat. În situatia în care candidatul refuza sa parcurga distanța precizata este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, latimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din polietilena. Toata lungimea si latimea obstacolului va fi delimitata vizibil astfel încât candidatul sa parcurga întreaga distanta.
17. Ocolire jalon.
18. Alergare 10 metri.
19. Saritura în sprijin departat peste capra de gimnastica (obstacolul nr. 6):
Din alergare, candidatul va executa bataia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini si saritura în sprijin departat peste capra de gimnastica. Abordarea obstacolului presupune cel putin urcarea pe aparat, traversarea acestuia si coborârea pe la capatul departat. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situatia în care candidatul refuza parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: înaltime capra de gimnastica = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice.
20. Alergare 2 metri.
21. Ocolire jalon.
22. Alergare 2 metri.
23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):
Din alergare, candidatul se deplaseaza pe sub un obstacol marcat, acoperit si închis la iesire. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situatia în care candidatul refuza parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: latime = 1 m, înaltime = 0,80 m, lungime = 4 m.
24. Alergare 4 metri.
25. Escaladarea unei lazi de gimnastica (obstacolul nr. 8):
Din alergare, candidatul executa escaladarea obstacolului asezat transversal pe directia de deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situatia în care candidatul refuza parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale lazii de gimnastica: lungime = 1,60 m, latimea partii superioare = 0,40 m, înaltime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice si saltele de gimnastica.
26. Alergare 4 metri.
27. Ocolire Jalon.
28 Alergare 10 metri.
29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):
Din alergare, candidatul executa priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanta de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind sa depaseasca în mod obligatoriu linia de sosire. În situatia în care candidatul trece linia de sosire fara manechin este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanta de parcurs = 10 m, înaltimea manechinului = 1,60 m, latimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg.
30. Ocolire jalon.
31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la tinta (obstacolul nr. 10):
Candidatii se vor opri în fata pragului dispus transversal pe directia de aruncare si vor arunca la tinta aflata la 7 (șapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singura mâna, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispozitie. O aruncare este considerata reusita daca mingea a atins tinta, cu conditia sa nu fi atins solul înainte de tinta. Fiecare candidat are dreptul la doua încercari, a doua încercare executându-se doar în situatia în care prima aruncare este nereusita. În situatia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge tinta, atinge solul înainte de tinta, este scapata spre înainte/înapoi, cu depasirea pragului care delimiteaza sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu si mai are dreptul la o singura aruncare. Daca si la urmatoarea încercare va repeta una din situatiile prevazute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situatia în care candidatul refuza parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, latimea = 0,10 m. Tinta este dispusa la o distanta de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale tintei: lungime = 1 m, latimea = 1 m, dispusa la 1 m de sol (masurata de la sol pâna la baza inferioara, fixa).
Pentru aruncare se vor utiliza 2 (doua) mingi de handbal, tip 3.
32. Alergare 20 metri.
33. Naveta 10 repetari x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):
Din alergare, candidatul ridica un jalon și alearga cu acesta pâna la o linie aflata la 20 de metri distanta, depune jalonul și preia un alt jalon de culoare diferita și revine în alergare 20 de metri. Se efectueaza 5 cicluri dus-întors.
În situatia în care, pe timpul executiei, candidatul se dezechilibreaza si cade, acesta va continua parcursul, fara a fi penalizat. În situația neschimbarii culorii în mod succesiv dupa parcurgerea fiecarei distanțe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situatia în care candidatul refuza sa parcurga distanța precizata sau trece linia de sosire fara jalon, este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, latimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din polietilena, având 2 culori diferite în proporții egale (ex.:5 de culoare roșie, 5 de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeași culoare la fiecare dintre cele doua capete ale culoarului. Toata lungimea si latimea obstacolului va fi delimitata vizibil astfel încât candidatul sa parcurga întreaga distanta.
Pentru ca traseul practic-aplicativ sa poata fi parcurs de 2 candidați, obstacolul nr. 11 se amenajeaza de doua ori, pe doua culoare distincte.
34. Sosire.

La evaluarea performanţei fizice a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, nu se admit contestaţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.